Politik

Ur Wikipedia:

Ordet ”politik” härrör från grekiskans ”πόλις” som betyder ”stadsstat” eller ”det som rör staten”.

Ordet ”stat” kommer från latinets ”status”.

Politik är numera en term för de processer och den taktik en grupp använder för att besluta hur makten i en stat ska fördelas och utövas.

I demokratier utgår den politiska makten enligt grundlagar ofta från folket, men förs mest aktivt av statschefer, regeringschefer, parlament, politiska partier. Massmedia är också en del av makten.

I en diktatur är den politiska makten koncentrerad till en snäv krets av personer, ofta med stöd av militär och polis.

Sverige är en representativ demokrati och en monarki. Den politiska makten ligger hos regeringen ledd av statsministern. Regeringen ska svara inför den folkvalda riksdagen. Sveriges statschef är sedan 1973 Kung Karl XVI Gustaf.

Sverige har fyra grundlagar:

  • Regeringsformen
  • Successionsordningen
  • Tryckfrihetsförordningen
  • Yttrandefrihetsgrundlagen

Grundlagarna kan endast ändras genom två riksdagsbeslut med ett riksdagsval emellan.

Inlägg under fliken Ekonomi:

DatumInlägg  – Tryck på titeln för att öppna inlägget
Mars 2020Människans värde
Mars 2020Det multipolariserade Sverige måste omdanas
Mars 2020Opinionslägets utveckling sedan 2010
Mars 2020Löfven fäller inskränkta kommentarer