Ekonomi

Sveriges ekonomi – en uppblåst elefant utan känsel/känsla

Sveriges ekonomi är i världsklass men det är svårt att märka detta. Vi har också bland världens högsta skattetryck vilket borde innebära att stat, regioner och kommuner har gott om pengar. Istället får vi veta att pengarna inte räcker och att vi måste spara. Detta är ett allvarligt tecken på att det råder ett systemfel. Om inte pengarna räcker när vi har en bra statsfinansiell situation och högt skattetryck då är det något som är grundläggande fel. Och istället för att spara genom nedskärningar borde man fundera på att lösa felet.

Har vi någonsin hört att stat, regioner och kommuner ska effektivisera sin verksamhet istället för att spara enligt osthyvelprincipen eller höja skatter? För att lyckas med det måste man som första steg ärligt redovisa hur mycket olika verksamheter kostar utan att bli skyld för att vara missriktad mot vissa samhällsgrupper eller rasist. Vågar vi inte se sanningen i vitögat kommer vi aldrig att lyckas.

Nästa steg är att börja med det område som kostar mest. Sannolikt finns det mest pengar att hämta om man effektiviserar den verksamheten. Därefter går man igenom verksamhet efter verksamhet i fallande kostnadsnivå. Glöm bort dyra konsulter i detta arbete. Det är oftast de som jobbar inom en viss verksamhet som bäst vet hur saker och ting kan göras bättre och enklare.

Låt oss gör ett tankeexperiment: Sveriges BNP 2018 var ca 4,8 tusen miljarder kronor. Skattetrycket är mer än 50 % men för enkelhets skull säger vi 50 %. Det innebär att stat, regioner och kommuner använder 2,4 tusen miljarder för sina verksamheter. Vissa verksamheter kan inte effektivisera så mycket men andra desto mer. Men antag att vi kan effektivisera 5 % i genomsnitt. Detta skulle innebära att vi frigör 120 miljarder, mer än dagens kostnader för hälsovård, sjukvård, social omsorg och trygghet vid ålderdomen. Prata om att spara när vi har en potential att lösgöra ca. 120 miljarder genom effektiviseringar!

Den stora frågan är vem som ska sätta igång denna process. Knappast politikerna själva, de har inte visat sig speciellt handlingskraftiga eller ens villiga.

Du och jag – kommer troligen inte att räcka hur mycket vi än skriker.

Journalisterna, som utnämner sig till världens samvete? Kanske – kanske inte. Hittills har de inte visat intresse att ta upp dessa frågor. Men om det är någon samhällsgrupp som har makten att påverka politiker så är det journalister.

Vi vill därför försöka få gehör för denna fråga genom att på olika sätt rikta den till journalistkåren och kanske till politiker vi tror kan öppna sitt sinne.

Inlägg under fliken Ekonomi:

DatumInlägg – Tryck på titeln för att öppna inlägget
Februari 2020Vem vill ha en dyster framtid?