Visa på möjligheter men var tydlig och ställ krav!

I mars 2016 skrev jag följande text och skickade till Corren som debattinlägg. Mycket är fortfarande aktuellt:

Systemet att ta emot immigranter i Sverige har kollapsat liksom integrationen. Ledande politiker står handfallna, utan några verksamma åtgärder, utan gnista och utan att kunna komma till skott.

Detta leder till flera negativa faktorer.

  • Hanteringen av asylsökningar drar ut på tiden, vilket leder till personliga tragedier.
  • Immigranterna får inte ett humant välkomnande och blir negativt inställda till vårt samhälle
  • Den långa hanteringstiden skapar ett stort minus i den svenska ekonomin under lång tid och medborgarna blir negativt inställda till asylsökande och våra ”handlingskraftiga” politiker.

Ministrar med döva öron försöker rätta till systemet med tafatta åtgärdsförslag samtidigt som partier med skräck inser att Sveriges tredje största parti har nått sin position tack vare att immigrationsfrågan är viktig för medborgarna. 

Politiker! Lyssna på väljarna, Visa handlingskraft! Samarbeta!

Vi behöver och ska ta emot människor som vill komma till Sverige. Vi måste tro och satsa på immigrationen, välkomna människor och erbjuda möjligheter till livet. Samtidigt måste vi vara tydliga och ställa krav.

Prioritet är att människor som kommer hit lär sig svenska. Var tydlig, ställ krav! 

Vidare, gör tydligt att människor som tar del av vår gästfrihet lever under Svenska lagar. Kan man inte acceptera vårt rättsystem eller bryter mot våra lagar åker man ut! 

Rättssystemet är grundbulten, rättesnöret för våra värderingar och förhållningssätt. Var tydlig, ställ krav!

Vi har en vinn/vinn-situation där vi måste ställa grundläggande krav på människor som kommer hit, parallellt med att vi erbjuder mänskliga villkor och möjligheter till integration i det svenska samhället med självförsörjning. Vi kan inte acceptera att människor ska leva i ovisshet och på bidrag i 10 år och sedan utvisas. Det är inhumant och ofantligt slöseri med skattepengar.

En studie visar att kostnaderna är stora, minst 600 000 kr per immigrant. Idag är kanske mer än 300 000 nysvenskar utan arbete, vilket innebär minst 180 miljarder kronor per år, motsvarande nästan 5 % av BNP. 

Baserat på Migrationsverkets årsrapport 2014 blir kostnaden, med oförändrad utredningstakt, knappt 20 miljarder kronor att hantera 160 000 asylansökningar, vilket utgör ca 1/3 av den årliga kostnaden att härbärgera de asylsökande. Avsätt därför mer resurser till Migrationsverket för tidseffektivare utredningsmetodik och för kortare hanteringen av asylansökningar. Var tydlig, ställ krav! 

/Bo Berggren

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

E-postadressen publiceras inte.


*