Några frågor inför valet 2022

Vi som står för den här bloggen är två politiskt intresserade pensionärer som förundras över de politiska partiernas marknadsföring eller om man så vill kalla det auktionsförrättning, där objektet är den svenska väljarkåren. Partierna bjuder över varandra för att få den största delen av bytet, ett byte som självt betalar förrättningen. En något speciell auktion alltså. Intressant vore att varje parti berättar om sitt idealsamhälle om man vinner hela bytets förtroende.  Därför vill vi ha svar på några frågor med den hypotetiska förutsättningen att respektive parti på egen hand har format det framtida samhället, låt säga år 2050.

Vänsterpartiet

 • Finns det något nuvarande land med kommunistisk regi som liknar ert framtida? Ryssland, Kuba, Vietnam, Laos, Nordkorea? 
 • Är det troligast att samhället liknar det sovjetiska/ryska samhället under Stalins tid eller någon annan av de historiska diktatorerna eller kanske rentav den senaste despoten Putin, en sann våldskommunist som kontinuerligt dribblar med sanningar? 
 • Monarkien finns inte kvar. Vem utser presidenten? Vilken makt har presidenten jämfört med vår nuvarande kung? Hur ofta ska en president utses? Totalt under hur många mandatperioder kan presidenten inneha makten?
 • Finns privata företag?
 • Har alla medborgare samma ställning i ett kommunistiskt samhälle? Vad är förklaringen till att det inte finns eller har funnits ett sådant samhälle?
 • Råder yttrandefrihet?
 • Råder full religionsfrihet?
 • Är Sverige medlem i NATO?
 • Är Sverige medlem i EU?

Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Folkpartiet, Moderaterna, Sverigedemokraterna

 • Finns det något nuvarande land som liknar ert framtida?
 • Är monarkien kvar? Om inte:
 • Vem utser presidenten? Vilken makt har presidenten jämfört med vår nuvarande kung? Hur ofta ska en president utses? Totalt under hur många mandatperioder kan presidenten inneha makten?
 • Hur stor andel av den arbetsföra befolkningen arbetar i näringslivet respektive i den statliga eller kommunala verksamheten? 
 • Är Sverige med sina 10 miljoner invånare världens samvete och styr hur världen med sina 3 miljarder invånare ska sköta sig? 
 • Tillåts vinster i privata företag? 
 • Vilka är energikällorna?
 • Vilken pensioneringsålder gäller? Hur stor andel av befolkningen är pensionerad? 
 • Råder full religionsfrihet?
 • Är Sverige medlem i NATO?
 • Är Sverige medlem i EU?

Vi vill också få ett grepp om och om möjligt förstå utvecklingen inom några viktiga samhällsområden. Därför önskar vi svar på några ytterligare frågor. Svaren önskas från samtliga partier. 

I relation till BNP, hur stor har insatsen varit under år 1978, 1998 och 2018 och hur vill ditt parti den ska vara framöver för 

 • underhåll resp. drift av järnväg, väg och flyg 
 • drift av svenska försvaret
 • drift av svensk sjukvård 
 • genomförande av skolverksamheten exklusive eftergymnasial verksamhet
 • genomförande av åldringsvården

Vi önskar i först hand konkreta svar. Om det också ges anslutande förklaringar är det ännu bättre. Om ditt parti inte kan svara konkret vill vi ha en markering om respektive område ska ha en ökad eller minskad budget relativt BNP eller inte.

Vi ser fram mot svaret från ditt parti.

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

E-postadressen publiceras inte.


*