Klimatet och Miljörörelsens dans till falska noter

Klimatforskare som på ett eller annat sätt är knutna till miljörörelsen gör gällande att koldioxiden som skapas av människan är huvudorsaken till klimatförändringen. Andra forskare, t.ex. Prof. Tim Ball, Dept of Climatology, University of Winnipeg, menar att huvudorsaken är helt annan. Tim Ball menar att de framtagna modellerna saknar vetenskaplig grund. Han gör en liknelse: ” Min bil går inte bra, men jag ignorerar motorn, som motsvarar solen, och jag ignorerar kraftöverföringen, som motsvarar vattenångan, men jag tittar på hjulen, som motsvarar produktionen av koldioxid – vilket är hur modellbyggarna bygger sina modeller – så dålig är vetenskapsnivån. Om inte alla detaljer ingår i modellerna har de inget värde”. Tim Ball medverkade i filmen ”The Great Global Warming Swindle” som presenterades 2007. Filmen och Tim Ball har hånats av Miljörörelsen. 

Du kan läsa mer om filmen här: http://klokskap.eu/wp-content/uploads/2019/02/SWE_The-Great-Global-Warming-Swindle.pdf.

Den tidigare amerikanske vice presidenten Al Gore for runt världen och visade en film om klimatet. Al Gore grundade sin teori på iskärnor som bildades flera hundra tusen år sedan. De visade samband mellan koldioxid och temperatur. Hans budskap var att sambandet mellan koldioxid och temperatur är komplext och att ”när koldioxidhalten är hög är också̊ temperaturen hög”. Men han anger inte vad komplexiteten är. Al Gore presenterade den s.k. hockeyklubbskurvan som visar ett jämnt förlopp under tusentals år men som i nutid gör en plötslig lutningsändring och visar kraftigt ökande temperatur. Men kurvan grundar sig på modeller som stämmer dåligt med verkligheten. Miljörörelsen och dess anhängare har lutat sig mot denna graf.

Image result for michael mann climate

Den amerikanske klimatologen Michael Mann redovisade klimatdata för FN:s klimatpanel IPCC. Men Tim Ballifrågasatte IPCC:s rapporter som byggde på Michael Manns rapporter. En långvarig och segdragen rättegångsprocess inleddes när Ball anmälde Mann för bedrägeri och Mann anmälde Ball för förtal.

Mann dömdes att presentera de rådata han byggde sina slutsatser på men han har vägrat. Nu har domstolens utslag äntligen kommit. Ball frikänns men Mann döms för vetenskapligt bedrägeri och tvingas betala dyrbara rättegångskostnader. 

Manns medvetet felaktigt redovisade forskningsresultat får gigantiska ekonomiska konsekvenser om ingen politisk kursändring görs. Björn Lomborg, som har förmågan att se och förklara ekonomiska sammanhang och som kan nås via länken www.copenhagenconsensus.com, har visat att Parisöverenskommelsen 2015 blir det dyraste globala avtalet någonsin. EU har lovat minska sina utsläpp med 80 procent till 2050. Kostnaden för detta beräknas bli 2 900 miljarder euro per år, vilket är mer än dubbelt så mycket som EU:s länder lägger på̊ hälsa, utbildning, fritid, boende, miljö̈, polis och försvar. Varje EU- medborgare blir 6 000 euro fattigare varje år. EU:s klimatlagstiftning är dessutom så ineffektiv att kostnaderna beräknas bli fördubblade och istället bli 12 000 euro per år och EU-medborgare. För att lägga dessa summor måste man säkert veta att de kommer göra mer nytta än de 0,2 graderna det kan beräknas innebära! EU – en koloss på̊ lerfötter, som styrs av makten och förtrycker folket. 

Du kan läsa domen här: https://www.desmogblog.com/sites/beta.desmogblog.com/files/Mann-Ball%20Libel%20Claim.pdf

Fotnot:Koldioxid är ingen förorening. Allt biologiskt är gjort av koldioxid. Mänskligheten är inte huvudproducent av koldioxid. Vulkaner avger mer koldioxid än bilar, flygplan och industrier sammantaget, 60 miljarder ton resp. knappt 7 miljarder ton. Men trots dessa stora siffror, avger haven ännu mer koldioxid! 

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

E-postadressen publiceras inte.


*