Året som gått, som fyllts av saknad men som inte kommer att saknas

2020, året som satt sina spår. Vad utlöste pandemin som hotar jordens samhällen. Var det fladdermössen i Wuhan, läckage från ett biologiskt laboratorium eller muterande virus? Pandemin har lamslagit länders ekonomier, lagt en våt filt över mänskligheten. 

Fakta som redovisas av Folkhälsomyndigheten och Statistiska Centralbyrån kan användas för att se tydliga skillnader i pandemins slagkraft nationellt och internationellt. 

Som framgår av diagrammet nedan har pandemin drabbat Stockholm hårt men också Södermanland och Uppsala samt ytterligare län i varierande omfattning. Man kan undra varför skillnaden mellan länen är så stor? Är det procentuellt fler gamla människor i Stockholm eller fler som nyttjar allmänna kommunikationsmedel än i övriga landet? Varför så låga siffror i Skåne? Är skåningarna friskare än övriga svenskar?

Något som förbryllar är de siffror som återfinns i tabellen. Hur kan det komma sig att läget i USA och Sverige är så dystert? Varför utmärker sig Sverige i det norra Europa? Varför har Vietnam så lågt dödstal, är det på grund av tregenerationsboende? Eller för att landet snabbt stängde ner?

LandDöda i Covid-19 per 100 000 invånare
Sverige68,4
Danmark15,4
Norge6,8
Finland7,3
USA86,5
Vietnam0,02

/Bo Berggren, 2020-12-16

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

E-postadressen publiceras inte.


*