Människans värde

Har alla människor lika värde eller är det en image vi försöker hålla för att det låter fint?

Man kan inte sätta ett värde på ett människoliv av etiska skäl. Trots det använder t.ex. Trafikverket ett värde på ett människoliv för att prioritera säkerhetsinsatser i biltrafiken. Och det värde Trafikverket sätter är lika för alla.

Socialdemokraterna pratar om strävan mot människors lika värde. Således finns enligt S olika människovärde. Sverigedemokraterna hävdar att pengarna göra mer nytta, blir mer effektiva, i drabbade länders närområde när det gäller flyktingar. En bedömning är att detta ger 6 till 10 gånger fler människor möjligheten att nå ett högre värde. Sossarnas princip gör att ett fåtal drabbade människor når ett högre människovärde. 

I praktiken har människor således olika värde, exempelvis för statens intäkter. En välutbildad person kan under sin levnad, upp till åldern 85 år, generera 15 – 25 miljoner kronor i nettointäkt för staten med allt inräknat av utbildning, skatter och pension. En person som kommer till Sverige som 65-årig flykting kan ge en nettokostnad på 5 miljoner kr. En person som föds i Sverige och som aldrig får ett arbete kan ge en nettokostnad på upp till 15 miljoner kr. 

Så för staten har människor olika värde.

Hur är det för dig? Kanske dags att bekänna hur det är. Kom gärna med dina synpunkter.

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

E-postadressen publiceras inte.


*