Förslag på hur svensk sjukvård ska kunna förbättras

 • De som bäst vet hur vård och omsorg ska genomföras är de som arbetar inom detta område – inte dess huvudmän.
 • Avskaffa Regionerna (f.d. Landstingen) och gör staten till huvudman för sjukvården.
 • Staten ska fastställa kvalitetsmålen för äldreomsorgen men kommunen ska fortfarande vara en utförare. Privata utförare ska fortfarande kunna verka.
 • Vi vill att staten skapar förutsättningar för att denna process snarast kan starta och att arbetet påbörjas att uppnå målen.
 • Ledord för att uppnå målen
  – Rätt man/kvinna på rätt plats. Med andra ord läkarna ska göra det de är bäst på – ta hand om sjuka och inte vara sekreterare/administratörer. Sjuksköterskor ska göra det de är bra/lämpade för.
  – Prestigelöst. Ta lärdom av de som lyckats bättre inom sina områden.
  – Utnyttja den teknik som finns, inte bara inom sjukvård, utan även logistik, administration, data, m.m.

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

E-postadressen publiceras inte.


*