Skolan

Skolan och dess utbildning är en av de allra viktigaste framgångsfaktorerna för ett land. Kan man märka att våra politiker förstår det och agerar därefter?

Vi tycker skolan verkar mera vara en experimentverkstad där olika inlärningsmetoder avlöser varandra och man bland annat käbblar om på vilken nivå och hur betyg ska användas för att kunna avläsa om eleverna lärt sig något.

På 90-talet ansåg socialdemokraterna att skolan var kommunernas ansvar.

Att det måste vara tyst i salen för att man ska kunna lära sig något eller att grundläggande disciplin ska gälla verkar vara helt bortglömt.

Är det inte snart dags att vi säger ifrån och kräver en ändring som visar att skola och utbildning är avgörande för att Sverige ska få en trygg och framgångsrik framtid.

Nedan ett förslag hur detta kan gå till.

 Mål

  • Huvudman för skolan ska vara staten, som ska sätta kvalitetsmålen och garantera att dessa är lika över hela landet.
  • Vi ska ha en skola som tillvarata alla elevers färdigheter, lågpresterande till högpresterande. Idag glöms ofta de högpresterande bort.
  • Vi ska inte tillåta religiösa skolor. Skolan ska ge en neutral bild till alla religioner.
  • Vinster inom skolan är godtagbara om skolan uppfyller kvalitetsmålen. Om någon entreprenör lyckas skapa vinster med uppnådda kvalitetsmål visar detta endast att den offentliga skolan kan effektiviseras, vilket är en bra indikation som ska tillvaratas – inte bestraffas.

 Hur ska detta uppnås?

  • De som bäst vet hur skolan ska förbättras är de som arbetar inom detta område.
  • Lärare ska lära ut inte tyngas av administrativa åtaganden.
  • Lärare ska ges verktyg och möjligheter att agera så att kvalitetsmålen effektivt kan uppnås. Vilka verktyg som kan komma till användning ska ständigt diskuteras och lärdom från historien ska tillvaratas.
  • Vi vill att staten ska skapa förutsättningar för att denna process snarast kan starta och påbörja arbetet att uppnå uppsatta mål.

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

E-postadressen publiceras inte.


*