Kortkort om klimatet

I atmosfären finns ungefär 0,040 % koldioxid.

Koldioxid är ingen förorening. 

Allt biologiskt är gjort av koldioxid.

Vulkaner avger årligen 9 gånger mer koldioxid än bilar, flygplan och industrier sammantaget, 60 miljarder ton resp. knappt 7 miljarder ton.

Koldioxidhalten i atmosfären började öka omkring 1940 men temperaturen sjönk och man talade om att en ny istid kunde vara på väg. 

Solen driver klimatet. Det finns en god korrelation mellan solaktivitet och temperatur i atmosfären. 

Analyser av historiska data visar att när koldioxidhalten ökar går också temperaturen upp. Men koldioxidhalten når sitt maximum ett antal hundra år efter temperaturmaximum.  

Analyserna visar också att klimatet styrs av moln, som i sin tur styrs av kosmisk strålning, som i sin tur styrs av solens aktivitetsnivå.

Under bronsperioden, från 6 500 till 2 500 år f.Kr., inträffade ”The Holocene Maximum”, under vilken tid temperaturen var mycket högre än idag.

IPCC, The Intergovernmental Panel on Climate Change, är en politisk organisation – inte en vetenskaplig organisation – med 2 500 medlemmar, de flesta politiker. 

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

E-postadressen publiceras inte.


*