Lyssna till ”Den metabola pandemin” av Lars Bern

Lars Bern har gett sig in i den medicinska världen. Och Youtube-filmen nedan är värd att lyssna på, speciellt för en något äldre man.

Lars Bern är född 1942, tekn dr, företagsledare, författare, debattör, diagnosticerades 1990 med cancer. Genomgick handikappande behandling. Har varit näringslivets representant i Cancerfondens styrelse i nio år och medlem i Cancerfondens forskningsnämnd.

Se filmen nedan från en föreläsning av Bern. Här några citat och referat av filmen:

Bakgrund

I början av 1980-talet startade kraftig ökning av metabola sjukdomar; övervikt, diabetes-2, hjärt-kärlsjukdomar. Cancer är en metabol inte en genetisk sjukdom. Alzheimer kallas idag ofta diabetes-3. Symptom på metabola sjukdomar har redan drabbat 3 miljarder människor

John D Rockefeller, dollarmiljardär i början av 1900-talet, startade stiftelsen Rockefeller Foundation. Rockefeller utnyttjade idén att olja kan användas till kemikalier till läkemedel. Rockefeller och Andrew Carnegie lät Adam Flexner utreda ett statligt organ som skulle godkänna medicinska preparat. Flexner-rapporten, 1910, antogs som lag och resulterade i en dyr godkännandeprocess, som förhindrade att naturmediciner kunde patenteras.

Rockefeller Foundation lämnade stora forskningsbidrag till universitetssjukhusen mot kravet av en plats i sjukhusens styrelse. Man tog bort all utbildning av kost och hälsa, ett grepp som slagit igenom över hela världen.

Idag innehåller läkarutbildningen 12,5 timmar om kost och hälsa, läkare kan därför ingenting om födans betydelse för hälsan.

Livsmedlen

Fram till 1900-talet levde vi på föda från närområden. Metabola sjukdomar utgjorde några procent av alla sjukdomar. Industrialiseringen och flytten in till städer ändrade livsmedelssituationen. Företag växte upp som levererade föda till städerna. Storskaliga jordbruk, landskapsstora monokulturer, ersatte det tidigare växeljordbruket. Växtligheten hålls igång med konstgödsel och giftspridning, en av förklaringarna till de metabola sjukdomarna och det ensidiga, industrialiserade jordbruket utarmar jorden.

1913 gav en rysk forskare ut en rapport om sina försök att mata kaniner med äggulor, vilket gav kaninerna åderförfettning, plack i blodkärlen. Men han publicerade inte att han också matat råttor och hundar med äggulor, vilket inte gav dessa djur något besvär. Varför? Kaniner är gräsätare, råttor är allätare. Rent forskningsfusk!

Under kriget satte en professor Ansel Case samman maten till de amerikanska soldaterna. Case var framgångsrik och var övertygad om att fet mat ger åderförkalkning. Efter kriget samlade han in data från 27 länder för att undersöka kostvanor och antalet sjuka i hjärt-kärlsjukdomar. Ett diagram med sjuklighet på en axel och mängden fett på den andra gav inget samband. Men man skalade bort 20 länder och behöll data från 7 länder och fick ett samband. Direkt forskningsfusk! Han ”körsbärsplockade” data för att få sin hypotes bevisad. En kommission upprättades för att utforma kostråd till befolkningen. Kommissionen bjöd in forskare. En brittisk forskare, motståndare till Case, menade att vi äter för mycket socker. Men Case var en auktoritet och den brittiske forskaren blev skandaliserad. Kommissionen kom 1977 ut med en rapport att mättat animaliskt fett var farligt och måste tas bort. Lightprodukter dök upp på marknaden. Självklart följde det svenska Livsmedelverket efter med samma rekommendationer. Därmed startade den metabola pandemin.

Fett är en smakbärare. Eftersom fettet togs bort smakade maten papp. Man tillsatte därför socker och glutamat. Vidare ersattes animaliska oljor med fröoljor, t.ex. rapsolja. Men fröoljor har aldrig tidigare funnits i människans kost under evolutionen. De kom in i slutet av 1900-talet. Dessa oljor ger inflammationer framförallt i blodkärlen vilket ger plack i blodkärlen.

En hälsokatastrof av bibliska mått hade startat.

Perfekt för läkemedelsindustrin, marknaden har ökat dramatiskt

Kolesterol är inte farligt

Kosten kan påverka, betyder mer än vi tror. Kolesterol är viktig för vår metabolism. Hjärnan växte med intagandet av animaliskt fett när vi började jaga.

Kost som bygger på vete, socker, bröd, pasta och ris höjer blodsockret. Idag anses LCHF-kosten vara godtagbar för diabetes av socialstyrelsen.

Bern hjälpte på 1990-talet ICA med hållbarhetsarbete: Functional Foods. För produkten ”Proviva” ersatte man mjölkprodukter med havrevälling, som inte innehäl fett. För att få smak tillsattes frukt men också 10 % socker.

Statinmediciner drar in stora belopp, kanske 100 miljarder per år till läkemedelsindustrin. 

Orsaken till plack är sår i blodkärlen, partiklar med LDL-kolesterol reparerar såren.

Det är alltså fel att skylla plack på kolesterol. Lika fel som att skylla bränder på brandsoldater, det finns ju mycket brandsoldater vid bränder.

Läkemedelsindustrin pumpar in mycket medel till forskning som visar att kolesterol är farligt. Läkare är skyldiga, enligt Socialstyrelsen, att förskriva statinmedicin mot höga halter kolesterol, annars begår läkaren fel. Och läkare är naturligtvis rädda att förlora sin licens.

En nyligen utkommen kinesisk forskningsrapport visar att hög halt av LDL-kolesterol ger ungefär 50 % lägre risk för att få Alzheimer

Hjärnan är uppbyggd av vatten och kolesterol plus litet mineraler.

Statiner sänker kolesterolet och är därför en vanlig medicin för de med hög kolesterolhalt. Och gruppen med medelålders män som haft hjärtinfarkt och som sannolikt har inflammerade blodkärl bör inta statiner.

Gikt

Gikt är en av de vanligaste sjukdomarna och drabbar ofta äldre män. Kortisoninjektioner hjälper men ger långtidsbiverkningar. Höga doser med C-vitamin, som tas kontinuerligt över dygnet, ger dock bot. Men C-vitamin försvinner ur kroppen till 50 % efter en timme.

Bern blandar 10 gram C-vitamin (askorbinsyrapulver) i 1 liter vatten – gikten har försvunnit.

Använd inte brustabletter – det ger njursten

Djur bildar själva sin C-vitamin, dock inte människa och marsvin.

Riksföreningen för Metabol Hälsa

Bern har tillsammans med vänner bildat Riksföreningen för Metabol Hälsa. Föreningen ska hjälpa och sprida information. En uppdaterad upplaga av ”Den metabola pandemin” planeras att utkomma årligen. Bern ställer upp och håller gratis föreläsningar.

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

E-postadressen publiceras inte.


*