Det multipolariserade Sverige måste omdanas

Varje dag nås vi av dystra nyheter att någon ung man blivit skjuten. Oftast skjuten i ett problemområde. Både de som bor inom och utanför dessa problemområden förfasas över den uppkomna kulturen och våldet. Man kan fråga sig om det inte finns tillräcklig framtidssyn och förståelse hos styrande politiker hur det kan bli så fel. Kommer politikerna undan för lätt med hur de styrt och ställt till den rådande situationen? Idag vill politikerna förhindra nytillkommande invandrare att flytta in i problemområdena. Men det är så dags. Och det räcker naturligtvis inte med ett enda verktyg. Hela situationen med inkomna och inkommande invandrare måste i grunden lösas. Våra förtroendevalda politiker måste skapa förutsättningar för att öppna samtal åt alla håll. Vårt kraftigt polariserade samhälle måste omdanas från ett multipolariserat samhälle till ett samhälle med tillit mellan olika grupperingar, poler. Idag finns motsättningar inte bara mellan fogliga bleka svenskar och uppkäftiga unga invandrare utan också mellan nyrika invandrare och fattiga svenska pensionärer, mellan villaboende pensionärer och barnstinna flerbostadshusboende, mellan maktgalna uppnästa politiker och middagsdiskuterande vindrickande syjuntor. Omdaningen måste gå mot en situation med tillit mellan alla medborgare oavsett härkomst, utbildning, kultur, religion, politisk ståndpunkt. Som goda exempel och förtroendevalda måste politiker gå i spetsen och visa tillit för varandra, inte prata illa om och till varandra. Alltså, ordet är TILLIT, inte polarisering.

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

E-postadressen publiceras inte.


*